Apie Mus

Prisijungdami prie šio tinklalapio ir jį naudodami, Jūs turite sutikti su šiomis privatumo politikos sąlygomis.

Jei nenurodyta kitaip, šio tinklapio ar bet kurios atskiros jo dalies autorinės turtinės teisės priklauso svetainei www.moksliukas.lt, todėl be jos savininko išankstinio rašytinio sutikimo draudžiama atgaminti visą tinklapį ar jo dalį bet kokia forma ar būdu, versti jį į kitas kalbas, adaptuoti, aranžuoti ar kitaip perdirbti, kitaip naudoti bet kokia forma ar būdu. Taip pat draudžiama atlikti bet kokius kitus veiksmus, kuriais gali būti pažeistos išimtinės savininko teisės į šį tinklapį ir į jame esančią informaciją ar kurie prieštarauja sąžiningos konkurencijos, reklamos, autorių teisių apsaugos principams.

www.moksliukas.lt siekia užtikrinti priklausančio interneto tinklalapio lankytojų privatumo apsaugą. Dėmesio! Mes galime pateikti apibendrintus statistinius duomenis apie mūsų lankytojų srauto dėsningumus bei atitinkamą tinklalapyje skelbiamą informaciją geros reputacijos trečiosioms šalims, tačiau šie statistiniai duomenys nepateikia jokios asmenį identifikuojančios informacijos.

Mes galime bet kada be atskiro pranešimo keisti šią privatumo politiką, taip pat keisti, modifikuoti šio tinklalapio turinį ar panaikinti galimybę prie jo prisijungti.

Teisėtumo išlyga

Bet kokia šiame tinklapyje pateikta informacija, įskaitant bet kokią finansinę informaciją, yra skirta tik informaciniams tikslams. www.moksliukas.lt negarantuoja dėl pateiktos informacijos visapusiškumo, patikimumo ar tikrumo, taip pat neįsipareigoja ir pareiškia nesantis susaistytas kokių nors sutartinių ar įstatyminių prievolių, kurios gali atsirasti dėl tinklapyje pateiktos informacijos galimo klaidingumo, trūkumų ar neatitikimų. www.moksliukas.lt neįsipareigoja taisyti nurodytų informacijos trūkumų ar pildyti trūkstamų duomenų, išskyrus atvejus, kai tai imperatyviai nustato Lietuvos Respublikoje galiojantys įstatymai ar kiti teisės aktai. Tinklapio savininkas pasilieka teisę bet kuriuo metu reklamuoti, keisti ar ištrinti tinklapyje esančią informaciją.

Informacija pateikiama be jokių tiesioginių ar numanomų garantinių įsipareigojimų dėl tinkamumo kokiam nors tikslui pasiekti. Tinklapio savininkas jokiais atvejais neprisiima atsakomybės dėl tinklapyje esančios informacijos bet kokios klaidos, trūkumo, ar nepilnumo bei patikimumo, o taip pat neįsipareigoja kam nors aiškinti apie tokias klaidas ar trūkumus. Tinklapio savininkas negarantuoja jam siunčiamų elektroninio pašto žinučių gavimo ar žinučių turinio konfidencialumo apsaugos perdavimo internetu metu.

Asmeninė informacija

Siekiant išpildyti prašymus ar tvarkyti interaktyvias klientų programas, vėliau gali prireikti Jūsų asmens duomenų, pvz., vardo, pavardės, adreso, elektroninio pašto adreso ar telefono numerio. Ši informacija gali būti naudojama tam, kad galėtume reaguoti prašymus, susisiekti su Jumis elektroniniu paštu ar telefonu ir informuoti apie mūsų paslaugas. Jei pateiksite užsakymą įsigyti paslaugą, duomenys, reikalingi apmokėjimui internetu įvykdyti, mums nebus prieinami, kadangi atliekant pirkimą internetu, atitinkamai pagal pasirinktą apmokėjimo metodą, jūs busite perkelti į tarpininko sistemą ir atsiskaitymą vykdysite ne mūsų tinklapyje. Anksčiau minėtos asmeninės informacijos be Jūsų leidimo nepateiksime jokiai trečiajai šaliai, išskyrus atvejus, kai tai bus reikalinga Jūsų užsakymui apdoroti ar interaktyviosioms klientų programoms valdyti; ši nuostata netaikoma, kai šią informaciją būtina pateikti pagal galiojančių teisės aktų reikalavimus.

Be asmeninės informacijos, kurią Jūs galite mums pateikti, šiame tinklalapyje gali būti naudojama technologija, leidžianti kaupti tam tikrą techninę informaciją, pavyzdžiui, Jūsų interneto protokolo adresą, Jūsų kompiuterio operacinę sistemą, Jūsų naršyklės tipą, srauto dėsningumus ir bet kurių nuorodas pateikiančių interneto tinklalapių adresus. 

Lankytojo identifikavimas

Mes taip pat renkame ir analizuojame neasmeninę informaciją tam, kad įvertintume, kaip lankytojai naudojasi mūsų tinklalapiu, kaip jis veikia, ar yra efektyvus. Neasmeninė informacija – tai duomenys apie vartotojų naudojamas operacines sistemas, naršyklės tipą, lankomiausius tinklalapio lapus bei populiariausias nuorodas. Mes pasiliekame teisę įrašyti informaciją (paprastai žinomą „Cookie“ pavadinimu) į Jūsų kompiuterį, kai Jūs lankotės mūsų tinklalapyje. (Jūs bet kada galite šią informaciją ištrinti ar užblokuoti, panaudodami kompiuteryje esančią interneto naršyklę.) Ši technologija padeda Jums naudotis mūsų tinklalapiu, kadangi Jums nereikia kiekvieną kartą iš naujo įvedinėti savo duomenų.

Nepilnamečiai

Jaunesniems kaip 18 metų amžiaus asmenims be tėvų ar teisėtų globėjų sutikimo draudžiama pateikti informaciją  www.moksliukas.lt; jaunesniems kaip 18 metų asmenims taip pat neleidžiama šiame tinklalapyje pirkti ar atlikti kitus teisinius veiksmus be pirmiau minėtų asmenų sutikimo, nebent, jei atitinkamos teisės normos leidžia tai daryti.