Lietuvos telekomo abonentai gali pasirinkti �� mok�jimo b�d�. Naudojantis juo atid�iai vadovaukit�s naujai pateiktais nurodymais. Paskambin� nurodytu telefonu i�klausysite apmok�jimo kod�, kuris jums bus pasakytas. �vesite i�girst� apmok�jimo kod� � pateikt� �vedimo laukel� ir nuspauskite mygtuk�. Apmok�jimas priimamas akimirksniu.